Charakterystyka kursu TELC na poziomie B2

 

 

Bloki tematyczne Umiejętności i sprawności
 • Человек
 • Дом. Квартира. Место
 • Образование
 • РаботаЭкономика. Обслуживание
 • Повседневность. Одежда
 • Свободное время
 • Путешествия. Еда.Напитки
 • Тело. Здоровье.
 • Государство. Закон
 • Среда. Современные технологии. СМИ
  W części pisemnej
 • umiejętność szybkiego czytania, ogólnego lub szczegółowego rozumienia tekstu oraz wyszukiwania kluczowych informacji,
 • opanowanie struktur gramatycznych oraz leksyki w zakresie wymienionych bloków tematycznych na poziomie B2
 • zdolność rozumienia tekstu słuchanego oraz wychwytywania szczegółowych informacji
 • umiejętność napisania formalnego i półformalnego listu z uwzględnieniem z góry narzuconych punktów i sugestii; znajomość struktury listu – formuły początku i końca, akapity (150-200 słów)

  W części ustnej:
 • znajomość technik konwersacyjnych, aktywność, szacunek do partnera w konwersacji
 • umiejętność doboru odpowiedniej strategii do realizacji otrzymanego zadania (przekonywanie, krytykowanie, wypytywanie)
 • dobór odpowiednich środków językowych do realizacji wybranej strategii
 • płynność wypowiedzi, prawidłowa wymowa i intonacja