Szkoła rosyjskiego KALINKA

 


Wysoka jakość naszych usług jest priorytetem naszej działalności. Naszą kadrę stanowią zaangażowani w swoją pracę lektorzy z wyższym wykształceniem rusycystycznym.

Zajęcia w naszej szkole prowadzone są wyłącznie przez nativ-speakierów, co stanowi podstawę w uzyskaniu sprawności komunikacyjnych i swobodnego posługiwania się współczesnym językiem rosyjskim w różnych sytuacjach życia. Nasi słuchacze uczą się w kameralnych grupach-od 4 do 6 osób, co zapewnia każdemu z nich bezpośredni kontakt z lektorem.

Wysokie kwalifikacje językowe, a także interpersonalne naszej kadry sprawiają, że nauka przebiega w przyjaznej i motywującej atmosferze.

Pracę lektorów nadzoruje metodyk, który wspiera proces nauczania służąc pomocą w efektywnym wykorzystaniu czasu podczas zajęć.

Dysponujemy najnowszymi materiałami dydaktycznymi i śledzimy pojawiające się trendy z zakresu metodyki w nauczaniu języków obcych.

Posiadamy bogaty wybór terminów oraz godzin zajęć dostosowanych do każdego poziomu nauki.

Oferujemy naukę języka rosyjskiego osobom angłojęzycznym. Wykształcenie u słuchaczy umiejętności sprawnego posługiwania się gramatyką języka rosyjskiego może odbywać się w języku angielskim i rosyjskim, pomijając język polski.