Struktura egzaminu TELC na poziomie B2

 


Egzamin pisemny – 4 części (około 3 godzin)

Część 1 i 2 – 90min
1.Czytanie (3 zadania na rozumienie tekstu)
2. Struktury językowe (2 zadania na wybór prawidłowych słów oraz form gramatycznych)

Przerwa – 20 min

Część 3 i 4

3. Rozumienie ze słuchu – ok. 20 min (3 części)
4. List (2 zadania do wyboru) – 30 min

Egzamin ustny – 3 części (około 15 min, na parę lub 25 min na 3 osoby)

Wprowadzenie - nawiązanie kontaktu z partnerem
(nie jest oceniane)
1.Prezentacja
2.Dyskusja
3.Zadanie sytuacyjne