Charakterystyka kursu TELC na poziomie B1

 

 

Bloki tematyczne Umiejętności i sprawności
 • Семья
 • Дом. Квартира. Комната
 • Спорт
 • Свободное время
 • Образование
 • Человек
 • Здоровье. Болезни
 • Распорядок дня. Одежда
 • Работа. Профессия
 • Отдых
 • Покупки. Услуги
 • Транспорт
 • Государство. Иностранные языки
 • Экология, Животные
  W części pisemnej
 • umiejętność szybkiego czytania i ogólnego rozumienia tekstu oraz wyszukiwania kluczowych informacji,
 • opanowanie podstawowych struktur gramatycznych oraz leksyki w zakresie wymienionych bloków tematycznych na poziomie B1
 • zdolność rozumienia tekstu słuchanego oraz wychwytywania podstawowych informacji
 • umiejętność napisania nieformalnego i półformalnego listu z uwzględnieniem z góry narzuconych punktów i sugestii; znajomość struktury listu – formuły początku i końca, akapity
  W części ustnej:
 • znajomość technik konwersacyjnych, aktywność, szacunek do partnera w konwersacji
 • umiejętność doboru odpowiedniej strategii do realizacji otrzymanego zadania (przekonywanie, krytykowanie, wypytywanie)
 • dobór odpowiednich środków językowych do realizacji wybranej strategii
 • płynność wypowiedzi, prawidłowa wymowa i intonacja