Struktura egzaminu TELC na poziomie B1

 


Egzamin pisemny – 4 części (około 3 godzin)

Część 1 i 2 – 90 min
1. Czytanie (3 zadania na rozumienie tekstu)
2. Struktury językowe (2 zadania na wybór prawidłowych słów oraz form gramatycznych)

Przerwa – 20 min

Część 3 i 4
3. Rozumienie ze słuchu – ok. 30 min (3 części)
4. List – 30 min


Egzamin ustny – 3 części (około 15 min na parę)
1. Nawiązanie kontaktu z partnerem
2. Rozmowa tematyczna
3. Rozwiązywanie wspólnego zadania