Poziom B2 - język współpracy (semestr 2)

 

Poziom zaawansowania:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które znają język rosyjski na poziomie średnio zaawansowanym oraz znają podstawy języka biznesu: potrafią się przedstawić, opowiedzieć o swojej pracy i zakresie obowiązków, znają formy grzecznościowe. Potrafią opowiedzieć o firmie, o jej strukturze i działalności. Potrafią prowadzić służbowe rozmowy telefoniczne oraz prowadzić podstawową korespondencję służbową.

Cel kursu:

Celem kursu jest doskonalenie praktycznych umiejętności mówienia i rozumienia języka biznesu i przygotowanie do swobodnego komunikowania się w zakresie szeroko rozumianego biznesu i marketingu. Po zakończeniu semestru uczestnik potrafi dokonać prezentacji firmy, przedstawić plany firmy. Umie dać charakterystykę produktu .Umie opowiedzieć o własnych sukcesach i niepowodzeniach. Potrafi napisać CV. Umie prowadzić swobodną rozmowę w sytuacjach typowych dla sfer biznesu.

Zakres materiału:

Gramatyka Umiejętności i sprawności
 • Rząd niektórych czasowników
 • Czasowniki ruchu
 • Czasowniki dokonane i niedokonane – odmiana
 • Wyrazy modalne
 • Przysłówki
 • Stopniowanie przysłówków
 • Krótka forma przymiotników
 • Liczebniki
 • Tryb rozkazujący
 • Tworzenie wyrazów pochodnych
  Prezentacja firmy
 • układ wystąpienia
 • kierunki działalności
 • osiągnięcia firmy

 • Charakterystyka produktu
 • właściwości i dane techniczne  produktu
 • opis i parametry
 • główne dane

 • Negocjacje
 • etapy negocjacji
 • stanowisko w negocjacji
 • osiągnięcie kompromisu

 • Wyjazdy służbowe
 • sytuacje w podróży
 • podróż samolotem
 • hotel
 • wizyta w obcym mieście
 • etykieta międzynarodowa

 • Życie towarzyskie
 • w biurze
 • w restauracji
 • obiady służbowe
 • nieoficjalne listy
 • niezobowiązująca rozmowa