Poziom B1 - język współpracy (semestr 1)

 

Poziom zaawansowania:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które opanowały język rosyjski ogólny w stopniu średnio zaawansowanym i potrafią komunikować się w różnych sytuacjach życia codziennego.

Cel kursu:

Celem kursu jest wprowadzanie podstaw języka biznesu. Po zakończeniu semestru uczestnik potrafi opowiedzieć o swojej pracy i o działalności firmy, prowadzić rozmowy telefoniczne, zaplanować spotkanie służbowe, uczestniczyć w negocjacjach, wyrażać polecenia, życzenia czy prośbę, zna zasady prowadzenia korespondencji służbowej.

Zakres materiału:

Gramatyka Umiejętności i sprawności
 • Odmiana rzeczowników
 • Liczebniki
 • Odmiana przymiotników twardotematowych
 • Stopniowanie przymiotników
 • Użycie przyimków в i на
 • Konstrukcja zdań pytających ze słowem «ли»
 • Czasowniki dokonane i niedokonane – odmiana
 • Tryb rozkazujący
 • Tworzenie wyrazów pochodnych
  Przedstawianie się
 • dane biograficzne
 • zakres obowiązków

 • Opowiadanie o firmie
 • struktura organizacyjna
 • działalność firmy

 • Rozmowy przez telefon
 • najczęściej używane zwroty
 • przekaz informacji

 • Korespondencja służbowa
 • listy w różnych sytuacjach służbowych
 • pisanie CV

 • Organizacja
  kontaktów służbowych
 • propozycja spotkania
 • zaproszenie
 • określenie czasu

 • Podróż służbowa
 • na lotnisku
 • w hotelu
 • opis trasy podróży na mapie