Kurs dla rozpoczynających ponownie – УП2

 

Poziom zaawansowania:

Uczestnicy kursu uczyli się kiedyś języka rosyjskiego, dobrze nim władali. Z powodu długiej przerwy w używaniu tego języka potrzebują jego „odświeżenia”. Uczestnicy kursu potrafią opowiedzieć o sobie, swoich bliskich (także opisać ich wygląd i charakter). Umieją opisać swój dzień, swoje mieszkanie, miasto w którym mieszkają, a także zrelacjonować wizytę w teatrze. Potrafią kupić bilet na pociąg i zarezerwować miejsce w hotelu. Umieją opowiedzieć lekarzowi o swoich dolegliwościach. Potrafią dokonać zakupów w sklepie spożywczym.

Cel kursu:

Uczestnicy potrafią dokonać zakupów w domu handlowym, załatwić sprawy na poczcie, opowiedzieć o ulubionej dyscyplinie sportowej oraz kupić bilet lotniczy. Umieją prowadzić rozmowy na temat sztuki (malarstwa, filmu, literatury, muzyki). Znają też najwybitniejszych przedstawicieli sztuki rosyjskiej. Potrafią wypowiedzieć się w kwestiach ustrojów politycznych, ochrony środowiska, turystyki. Znają podstawowe słownictwo biznesowe.

Zakres materiału:

Gramatyka Treść i sprawności
 • III deklinacja rzeczownika
 • konstrukcja друг друга
 • rząd wybranych czasowników: поздравить (с чем?), подходить, приехать (к кому? к чему?), передавать (по чему?), слушать (что?)
 • stopień wyższy przymiotników высокий, низкий, дорогой, дешёвый
 • konstrukcje z wyrazami доволен/довольна
 • zwroty typu ходить по магазинам, сколько с меня?
 • czasowniki купить i покупать
 • pisownia przedrostków z samogłoskami –a–, –o–
 • liczba mnoga rzeczowników брат, стул, лист itp.
 • zaimki кто i что
 • przymiotniki o temacie zakończonym na ж, ч, ш, щ
 • różnica rodzaju rzeczownika (тема, проблема)
 • wyrażenia за столом, за обедом, за чаем
 • zaimki osobowe i zaimek zwrotny себя
 • mianownik l.mn. niektórych rzeczowników r.m. i nij. (города, поля)
 • biernik l.mn. rzeczowników żywotnych
 • odmiana rzeczownika typu революция
 • przysłówki где, куда, откуда
 • użycie rzeczowników z liczebnikami
 • czasowniki z przyrostkami –ова–, –ва–
 • stopień wyższy przysłówków много, мало, дорого
 • zaimek всё w znaczeniu „coraz”
 • zaimek какой
 • pisownia przedrostków от–, с– i przyimków от, с
 • na poczcie
 • zakupy w domu handlowym, nazwy działów i towarów
 • muzea i galerie
 • malarstwo
 • galeria Trietiakowska
 • wybitni rosyjscy malarze
 • określanie daty, nazwy dni i miesięcy
 • sztuka filmowa, kino, rodzaje filmów
 • media
 • restauracja, nazwy dań
 • zakup biletów lotniczych, lotnisko, podróż samolotem
 • sport, dyscypliny sportowe, zawody
 • rosyjscy pisarze i poeci (Majakowski, Jesienin, Okudżawa)*
 • rosyjscy kompozytorzy (Czajkowski, Szostakowicz)*
 • demokracja i postęp
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • przygotowanie do zawarcia kontraktu
 • problemy ochrony środowiska ( w Polsce i w Rosji)
 • turystyka

* propozycje rozszerzenia tematu

nauka rosyjskiego tylko w naszej Szkole Języka Rosyjskiego Kalinka w Warszawie

Zobacz również kursy rosyjskiego w Warszawie