Kurs dla rozpoczynających ponownie – УП1

 

Poziom zaawansowania:

Uczestnicy kursu uczyli się kiedyś języka rosyjskiego, dobrze nim władali. Z powodu długiej przerwy w używaniu tego języka potrzebują jego „odświeżenia”. Nie stanowi dla nich problemu słuchanie, bądź czytanie ze zrozumieniem. Główną barierą w posługiwaniu się językiem rosyjskim jest zubożały czynny zasób leksykalny oraz problemy związane z gramatyką. Uczestnicy kursu znają specyfikę języka rosyjskiego i wiele reguł nim rządzących, dlatego też na tym kursie główny akcent kładzie się na przypomnienie, utrwalenie i rozszerzenie dotychczasowej wiedzy, a także na unowocześnienie słownictwa.

Cel kursu:

Uczestnicy kursu potrafią opowiedzieć o sobie, swoich bliskich (także opisać ich wygląd i charakter). Umieją opisać swój dzień, swoje mieszkanie, miasto w którym mieszkają, a także zrelacjonować wizytę w teatrze. Potrafią kupić bilet na pociąg i zarezerwować miejsce w hotelu. Umieją opowiedzieć lekarzowi o swoich dolegliwościach. Potrafią dokonać zakupów w sklepie spożywczym.

Zakres materiału:

Gramatyka Treść i sprawności
 • konstrukcje: как кого зовут? сколько кому лет?
 • быть старше/моложе (кого?)
 • czas przeszły czasowników
 • czasownik работать (кем?) + rzeczowniki I i II deklinacji w narzędniku l.poj.
 • czas teraźniejszy czasowników I i II koniugacji
 • tryb przypuszczający i rozkazujący
 • konstrukcje: у меня есть, у меня нет
 • użycie przyimków в i на oraz из i с
 • wyrazy должен, должна, должны z bezokolicznikiem
 • przysłówki дома i домой
 • pisownia znaku miękkiego w czasownikach
 • rząd niektórych czasowników: радоваться (чему?), писать (кому?), звонить (кому?), готовиться (к чему?), изучать (что?), гордиться (чем?), пользоваться (чем?), болеть (чем?), заботиться (о ком?)
 • rzeczowniki w celowniku liczby pojedynczej i mnogiej
 • użycie przysłówków сюда, туда, здесь, там
 • użycie partykuły ли
 • rzeczowniki twardo – i miękkotematowe (odmiana i porównanie)
 • ortografia: pisownia samogłosek po ж, ш, ч, щ, pisownia ъ
 • użycie wyrazów: нужно, надо
 • czasowniki dokonane i niedokonane
 • wymiana spółgłosek tematowych w czasownikach
 • czas przyszły prosty i złożony czasowników
 • zdania z orzecznikiem wyrażonym za pomocą rzeczownika, z czasownikiem являться, z użyciem zaimka это
 • przysłówki ежедневно, ежегодно oraz wyrażenia каждый день через недел
 • liczba mnoga rzeczowników человек, сын, друг
 • czasowniki хотеть, дать, купить
 • rzeczowniki мать, дочь
 • stopień wyższy przymiotników хороший, плохой, большой, маленький
 • pisownia przedrostków без-, воз-, вз-, из-, раз-
 • przedstawiane się, mówienie o sobie
 • opis rodziny
 • witanie się, żegnanie
 • praca, nazwy zawodów
 • opis osoby (wygląd zewnętrzny i charakter)
 • wizyta w teatrze
 • porządek dnia, nasze codzienne przyzwyczajenia
 • określanie czasu
 • opis mieszkania
 • Moskwa – stolica Rosji
 • opis miasta i orientacja w mieście
 • delegacja
 • hotel, rezerwacja miejsca, formalności związane z zakwaterowaniem
 • wycieczka za miasto
 • opis pogody
 • dworzec kolejowy, zakup biletów, podróż pociągiem, samochodem*
 • wycieczka po Warszawie, historia miasta
 • samopoczucie, choroby, wizyta u lekarza
 • sklep spożywczy, nazwy towarów

* propozycje rozszerzenia tematu

nauka rosyjskiego tylko w naszej Szkole Języka Rosyjskiego Kalinka w Warszawie

Zobacz również kursy rosyjskiego w Warszawie