Kursy rosyjskiego - semestr 7 - U7

 

Nauka rosyjskiego w Warszawie w szkole rosyjskiego Kalinka.

Poziom zaawansowania:

Uczestnicy kursu zapoznają się z szeroko pojmowaną kulturą Rosji. Śledząc aktualną prasę, analizując audycje telewizyjne, uczestnicząc w życiu kulturalnym Rosji poprzez kontakt z filmem, muzyką, malarstwem – poznają sekrety charakteru narodowego, problemy życia codziennego. Uczestnicy potrafią brać udział w dyskusji, wyrazić swoje stanowisko, dobierać argumenty, a także poprowadzić prezentację zagadnienia, przedstawić sylwetkę postaci rosyjskiej kultury, nauki, polityki. Uczestnicy zajęć poznają rosyjski system oświatowy, problemy młodzieży, strukturę współczesnego społeczeństwa rosyjskiego. Zapoznają się również z fragmentami klasycznej literatury rosyjskiej zawierające analizę rosyjskiego charakteru narodowego.

Cel kursu:

Celem kursu jest próba zrozumienia specyfiki Rosji i przygotowanie uczestników kursu do sprawnego poruszania się w realiach współczesnej Rosji. Słuchacz powinien umieć odnaleźć się w kraju języka i nie popełniać błędów związanych z kulturą, tradycjami, powinien rozumieć swoisty kod językowy – także pozawerbalny – jakim posługują się rodzimi użytkownicy języka.

Zakres materiału:

Gramatyka Treść i sprawności
 • odmiana liczebników głównych i złożonych
 • odmiana liczebników: полтора, полторы, оба, обе
 • użycie przyimków: через, после, перед, до, за...до, при, в течение, за w celu określania stosunków czasowych
 • użycie przyimków: от, из, из-за, по w celu określania przyczyny
 • rekcja czasownika
 • tworzenie i odmiana przymiotników dzierżawczych: напр. Лисий, медвежий
 • Rosjanie – portret zbiorowy
 • nowi Rosjanie
 • biznes po rosyjsku
 • model życia współczesnych Rosjan i ich hierarchia wartości
 • feminizm w Rosji, sytuacja kobiet w Rosji
 • z kim się żenią Rosjanie, za kogo wychodzą za mąż Rosjanki – pożądane modele męskości/ kobiecości
 • ostre problemy społeczne: bezdomność dorosłych i dzieci; rozwarstwienie społeczne; upadek opieki zdrowotnej; śmiertelność mężczyzn; alkoholizm
 • nowe święta i zwyczaje Rosjan, nowe sposoby spędzania czasu wolnego
 • specyfika rosyjskiej estrady
 • nowe kino rosyjskie (Страна глухих, Возвращение, Вор, Москва слезам не верит, Бумер, Особенности национальной охоты)
 • kiosk z gazetami – prezentacja modnych gazet i czasopism

nauka rosyjskiego tylko w naszej Szkole Rosyjskiego w Warszawie

Zobacz również kursy rosyjskiego w Warszawie