Kursy rosyjskiego - semestr 6 - U6

 

Nauka rosyjskiego w Warszawie w szkole rosyjskiego Kalinka.

Poziom zaawansowania:

Uczestnicy potrafią opisać charakter człowieka, opowiedzieć o swoich wadach i zaletach. Umieją prowadzić dyskusję – zgadzać się, sprzeciwiać, argumentować. Znają leksykę dotyczącą związków międzyludzkich, miłości. Umieją opowiedzieć o wątku miłości w sztuce. Potrafią opisać budynek, mieszkanie, szczegółowo opowiedzieć jak jest ono umeblowane. Umieją zrelacjonować remont lub przeprowadzkę, a także opowiedzieć o filozofii feng-shui. Potrafią opisać sposoby spędzania wolnego czasu, przedmioty które można kolekcjonować. Znają rosyjskie brzmienie tytułów największych światowych bestsellerów i zapis nazwisk ich autorów. Umieją streścić książkę, zrecenzować ją lub polecić znajomemu.

Cel kursu:

Uczestnicy znają nazwy wielu zawodów, potrafią wypowiedzieć się na temat swojej obecnej/przyszłej pracy, satysfakcji z niej. Umieją wskazać najbardziej perspektywiczne zawody i uargumentować to. Potrafią napisać CV i znają leksykę dotyczącą zatrudnienia oraz problemu bezrobocia. Równie dobrze znają leksykę dotyczącą zdrowia oraz zachorowań, umieją określić co ich boli, przeprowadzić rozmowę w gabinecie lekarskim. Stale pogłębiają znajomość rosyjskiej kultury (tu: bania i sztuka kulinarna). Poszerzają zasób leksykalny o słowa związane ze światem zwierząt i ich tresurą. Potrafią opowiedzieć o kuchni rosyjskiej, podać przepis na ulubione danie, ustosunkować się do zjawiska fast foodów.

Zakres materiału:

Gramatyka Treść i sprawności
 • konstrukcje gramatyczne związane z pracą: трудоустроиться (куда?), поступить на работу (куда?), работать (кем?) + narzędnik rzeczownika, специалист (по чему?), продвигаться по службе
 • liczebniki 2,3,4 w połączeniu z rzeczownikiem r.m.
 • tworzenie liczby mnogiej rzeczowników r.m:
  - przy pomocy -а,-я akcentowanego (дома, края)
  - англичанин - англичане
 • strona bierna
 • czasowniki: стать, стоять, становиться
 • konstrukcje czasowe: за ... до, через... после
 • pisownia podwójnych spółgłosek w słowach zapożyczonych (коллекция, аллея)
 • pisownia -ие, -ио, -иа, -иу w słowach zapożyczonych (диета, вариант)
 • wymiana wewnątrz rdzenia – лаг - / - лож- (предлагать-предложить)
 • konstrukcje gramatyczne związane z chorobą: чувствовать себя, болеть (чем?), (у кого) что-то болит, (кому?) не спится, страдать (чем?)
 • różnica rodzaju czasownika: витамин, аспирин, грипп
 • pisownia пол- z rzeczownikami
 • czasowniki dokonane i niedokonane
 • wymiana wewnątrz rdzenia w formach typu: лоб – лба
 • dopełniacz liczby mnogiej rzecz.r.żeń. typu: баня – бань, башня – башен
 • fonetyka – zbitki spółgłoskowe: -вств-, -рдц-, -лнц-, -здн-, -стн- oraz щ
 • wyrażenie celu: для, ради, чтобы
 • biernik rzeczowników żywotnych: любить кошек
 • tworzenie i odmiana nazw małych zwierząt
 • tworzenie przymiotników od rzeczowników zakończonych na – ь : Сибирь - сибирский
 • przymiotniki dzierżawcze
 • zdrobnienia: собака – собачка, круг – кружок
 • konstrukcje: заворачивать конвертом, нарезать ломтиками
 • odmiana niektórych czasowników z wymianą spółgłoski lub bez
 • narzędnik rzecz. r.m: перцем / огурцом
 • nazwy zawodów, obowiązki zawodowe, najbardziej poszukiwani specjaliści, najbardziej intratne zawody
 • jak pisać CV*
 • słowa: труд – работа, рабочий – работник
 • co to znaczy "zrobić karierę"?
 • lenistwo
 • frazeologizmy związane z pracą
 • problem bezrobocia*
 • zdrowie, choroby, objawy chorób
 • wizyta u lekarza, zalecenia, leczenie
 • higiena jamy ustnej
 • rosyjska bania
 • ludowe sposoby leczenia różnych chorób*
 • w świecie zwierząt – nazwy zwierząt
 • nasze zwierzęta domowe, opis charakteru i wyglądu zewnętrznego
 • tresura zwierząt
 • dźwięki wydawane przez zwierzęta (miauczenie, szczekanie)
 • frazeologizmy związane ze światem zwierząt
 • kuchnia, nasze ulubione i znienawidzone dania, przepisy kulinarne
 • tradycyjna kuchnia rosyjska (kaseta video)
 • sprzęt kuchenny
 • fast foody, także rosyjskie (Обжора, Теремок, Русское бистро)
 • diety, wegetarianizm*
 • чаепитие
 • zapraszanie i przyjmowanie gości w Rosji – savoir vivre, toasty
 • frazeologizmy związane z jedzeniem

* propozycje rozszerzenia tematu

nauka rosyjskiego tylko w naszej Szkole Rosyjskiego w Warszawie

Zobacz również kursy rosyjskiego w Warszawie