Kursy rosyjskiego - semestr 5 - U5

 

Nauka rosyjskiego w Warszawie w szkole rosyjskiego Kalinka.

Poziom zaawansowania:

Uczestnicy kursu umieją porównywać przedmioty, zjawiska. Potrafią opowiedzieć o najbardziej znanych miastach i ich głównych zabytkach. Umieją wypowiedzieć się na temat ulubionej pory roku, dać charakterystykę każdej z pór. Potrafią opisać pogodę, powiedzieć jak może wpłynąć na nasze plany. Umieją opisać obraz. Potrafią powiedzieć, która jest godzina oraz wskazać drogę w mieście oraz kupić bilet w kasie. Znają środki transportu (lądowego, morskiego, powietrznego).

Cel kursu:

Uczestnicy potrafią opisać charakter człowieka, opowiedzieć o swoich wadach i zaletach. Umieją prowadzić dyskusję – zgadzać się, sprzeciwiać, argumentować. Znają leksykę dotyczącą związków międzyludzkich, miłości. Umieją opowiedzieć o wątku miłości w sztuce. Potrafią opisać budynek, mieszkanie, szczegółowo opowiedzieć jak jest ono umeblowane. Umieją zrelacjonować remont lub przeprowadzkę, a także opowiedzieć o filozofii feng-shui. Potrafią opisać sposoby spędzania wolnego czasu, przedmioty które można kolekcjonować. Znają rosyjskie brzmienie tytułów największych światowych bestsellerów i zapis nazwisk ich autorów. Umieją streścić książkę, zrecenzować ją lub polecić znajomemu.

Zakres materiału:

Gramatyka Treść i sprawności
 • rząd wybranych czasowników: считать (кого? кем?), принимать (кого? за кого?), жениться (на ком?), влюбиться (в кого?) итересоваться, увлекаться (чем?)
 • tworzenie przysłówków od przymiotników
 • regularne i nie- stopniowanie przymiotników i przysłówków
 • prefiksy zakończone na dźwięczną lub bez- spółgłoskę (развернуть - рассказать)
 • fonetyka – dźwięki: ч, ф, ф’, spółgłoski w połączeniu z ь i ъ
 • konstrukcje: что ей делать, как мне поступить
 • krótka i pełna forma przymiotników
 • dopełniacz l.mn. rzeczowników r.żeń typu: коробок, полок, полек
 • wymiana samogłoskowa w niektórych czasownikach (выбросить – выбрасывать)
 • czasowniki oraz przysłówki ruchu i stanu
 • zaimki никто / некто, ничем / нечем itp
 • wyrażenie modalności
 • przyimek о / об / обо
 • pisownia znaku miękkiego i twardego
 • pisownia podwójnych spółgłosek w słowach zapożyczonych (программа, теннис)
 • tworzenie przymiotników względnych (керамика - керамический)
 • zaimek osobowy z przyimkiem lub bez (им – с ним)
 • wymiana samogłoskowa wewnątrz rdzenia (умирать - умереть)
 • przysłówki: можно / нельзя / возможно
 • cechy charakteru, zachowanie człowieka, wady i zalety
 • cechy charakterystyczne wybranych narodowości*
 • określenia typu: почемучка, лежебока, ябеда, сладкоежка
 • sprzeciw i zgoda, argumentowanie
 • charakter pisma
 • szkolna miłość, leksyka związana z miłością, zalotami, małżeństwem
 • małżeństwo z rozsądku, dla pieniędzy, z obcokrajowcem*
 • aforyzmy dotyczące miłości
 • miłość w sztuce, najsłynniejsze pary kochanków
 • ulubiony wiersz miłosny*
 • dom, mieszkanie, umeblowanie, remont, przeprowadzka
 • mieszkać z rodzicami, samemu czy w akademiku?
 • opis domu z zewnątrz*
 • najsłynniejsze budowle świata*
 • filozofia feng-shui
 • czas wolny, hobby
 • kolekcjonowanie, od czego zaczyna się kolekcja?
 • najdziwniejsze kolekcje i kolekcjonerzy*
 • nazwy kolorów
 • literatura – recenzja książki, streszczenie, rekomendacja
 • autorzy i tytuły światowych bestsellerów
 • rosyjscy laureaci literackiej Nagrody Nobla
 • fragmenty literatury w języku rosyjskim*

* propozycje rozszerzenia tematu

nauka rosyjskiego tylko w naszej Szkole Rosyjskiego w Warszawie

Zobacz również kursy rosyjskiego w Warszawie