Kursy rosyjskiego - semestr 3 - U3

 

Nauka rosyjskiego w Warszawie w szkole rosyjskiego Kalinka.

Poziom zaawansowania:

Uczestnicy kursu rosyjskiego potrafią przy użyciu prostego słownictwa przedstawić się, opowiedzieć o rodzinie, mieszkaniu, pracy, przyjacielu, szkole. Posługują się czasem teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. Umieją określić datę i godzinę. Znają liczebniki do tysiąca. Potrafią złożyć życzenia z okazji urodzin/imienin. Uczestnicy kursu umieją spytać się o drogę w mieście lub ją wskazać. Potrafią opowiedzieć o swojej drodze do pracy/szkoły, o środkach transportu, o historii miasta. Umieją zrobić zakupy i zamówić danie w restauracji, określić co im się podoba, co smakuje. Potrafią napisać list, pocztówkę, zaadresować je, przeprowadzić rozmowę telefoniczną. Posiadają podstawowe wiadomości na temat stolicy Rosji oraz tradycyjnej kuchni rosyjskiej.

Cel kursu:

Uczestnicy potrafią powiedzieć o sposobach spędzania wolnego czasu, o swoich zainteresowaniach. Umieją określić muzykę, której słuchają, opowiedzieć o ulubionym zespole, programie telewizyjnym lub filmie. Potrafią wymienić różne dyscypliny sportu, powiedzieć jakimi się zajmują, które są modne, gdzie można je trenować i czy są kibicami. Umieją nazwać części garderoby i ocenić co danej osobie pasuje. Znają nazwy zawodów i umieją się wypowiedzieć na ich temat. Wiedzą jak powiedzieć o swoim samopoczuciu, dolegliwościach, jak prowadzić rozmowę z lekarzem, bądź w aptece. Umieją nazwać części ciała. Posiadają podstawową wiedzę na temat Rosji i jej obydwu stolic – Moskwy i Petersburga, a także wybitnych Rosjan.

Zakres materiału:

Gramatyka Treść i sprawności
 • konstrukcje typu: по вечерам, по субботам
 • wyrażenia: увлекаться (чем?),интересоваться (чем?) + narzędnik niektórych rzeczowników
 • konstrukcje: смотреть по телевизору, слушать по радио
 • rząd wybranych czasowników: следить (за чем),
 • считать (кого?кем), болеть (за кого?), заботиться (о чём?), работать (кем?), беспокоиться (о ком?), влюбиться (в кого?), поздравлять (кого? с чем?), гордиться (чем?)
 • zaimki nieokreślone: никто, ничто
 • konstrukcja: celownik + что-то идёт, подходит
 • krótka forma przymiotnika
 • czasowniki: одевать/надевать
 • wyrażenia modalne
 • czasowniki: мочь/смочь
 • liczba mnoga rzeczowników: сын, брат, друг + odmiana
 • czasowniki dokonane i niedokonane
 • czasowniki typu: шить, пить, вить
 • zdrobnienia: свеча - свечечка
 • jak spędzamy wolny czas
 • twoje hobby, zainteresowania
 • koncert muzyczny, rodzaje muzyki, ulubieni wykonawcy
 • środki masowego przekazu: radio, TV – rodzaje programów, plusy i minusy telewizji
 • film – podstawowe gatunki
 • sport w naszym życiu, dyscypliny sportowe, kibicowanie
 • wszystko o człowieku:
  - moda, części garderoby
  - nazwy zawodów
  - zdrowie, nazwy i objawy chorób,
  - podstawowa terminologia medyczna
 • apteka
 • części ciała (i frazeologizmy związane z nimi)
 • miłość
 • nazwy kolorów
 • podstawowe wiadomości na temat Rosji (terytorium, flaga, herb, Moskwa, Sankt-Petersburg – główne atrakcje turystyczne, historia)
 • święta rosyjskie (Nowy Rok, Boże Narodzenie, Wielkanoc)
 • najsłynniejsi Rosjanie

Dodatkowo:

 • stopniowanie podstawowych przymiotników
 • IV deklinacja rzeczownika
 • tryb rozkazujący
 • потому, поэтому

nauka rosyjskiego tylko w naszej Szkole Rosyjskiego Kalinka w Warszawie.

Zobacz również kursy rosyjskiego Warszawa