Kursy rosyjskiego - semestr 1 - U1

 

Nauka rosyjskiego w Warszawie w szkole rosyjskiego Kalinka.

Poziom zaawansowania:

Uczestnicy kursu znają pojedyncze słowa i wyrażenia, które brzmią tak samo w obu językach (chleb, dom, mama) lub funkcjonują w języku polskim jako regionalizmy (niezabudka, bliny), zapożyczenia (sputnik, kibitka) lub żartobliwie (sztany, opjat', wsjo rawno).
Uczestnicy nie znają alfabetu rosyjskiego.

Cel kursu:

Uczestnicy kursu potrafią przy użyciu prostego słownictwa przedstawić się, opowiedzieć o rodzinie, mieszkaniu, pracy, przyjacielu, szkole. Posługują się czasem teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. Umieją określić datę i godzinę. Znają liczebniki do tysiąca. Potrafią złożyć życzenia z okazji urodzin/imienin.

Zakres materiału:

Gramatyka Treść i sprawności
 • akcentowanie
 • zwroty: у меня есть, на кого ты похож?
 • czasowniki любить, хотеть
 • liczebniki 1-1000
 • konstrukcja: кто ты по профессии?
 • użycie w zdaniach liczebników 1,2,3,4,5 z rzeczownikami
 • zaimki dzierżawcze
 • rzeczowniki nieodmienne: бюро, ателье, кино
 • odmiana w czasie teraźniejszym i przeszłym podstawowych czasowników (жить, уметь, делать, учиться)
 • formy określania czasu: когда? в котором часу?
 • konstrukcja: дружить с кем
 • konstrukcje: по физике, учиться на шестёрки
 • wyrażenie: по понедельникам, по утрам
 • alfabet i podstawy ortografii
 • witanie się, przedstawianie, pożegnanie
 • określanie wieku, narodowości
 • zawieranie znajomości
 • tworzenie imion odojcowskich
 • wskazywanie osób i rzeczy
 • zawody
 • opis rodziny
 • opis mieszkania
 • określenie czasu, określanie daty, nazwy dni i miesięcy
 • szkoła: przedmioty, oceny, fragmenty z życia ucznia
 • charakterystyka człowieka (wygląd zewnętrzny, charakter)
 • składanie życzeń
 • opis zdarzeń w przyszłości

Dodatkowo:

 • odmiana rzeczowników twardotematowych I i II deklinacji (bez wyjątków) typu: мама, лампа, стол, окно
 • odmiana przymiotnika twardotematowego (милый, красивый)

nauka rosyjskiego tylko w naszej Szkole Języka Rosyjskiego Kalinka w Warszawie, rosyjski Warszawa

Zobacz również kursy rosyjskiego w Warszawie