Kursy języka biznesu - semestr 2 - ЦБ2

 

Poziom zaawansowania:

Uczestnicy potrafią prowadzić rozmowy telefoniczne, spotkania biznesowe i negocjacje. Umieją dokonać prezentacji firmy, szczegółowo opowiedzieć o jej działalności, zareklamować towar, bądź usługi. Znają słownictwo prawnicze i handlowe. Potrafią prowadzić rozmowę na tematy gospodarcze. Posiadają wiedzę odnośnie historii, geografii, sytuacji gospodarczej Rosji.

Cel kursu:

Uczestnik potrafi prowadzić korespondencję handlową w języku rosyjskim, sporządzić umowę i kontrakt. Potrafi dokonać prezentacji banku i towarzystwa ubezpieczeniowego. Umie otworzyć rachunek w banku, uzyskać kredyt i uzgodnić najlepsze dla niego warunki spłaty. Potrafi ubezpieczyć się, swoją firmę, bądź majątek. Umie dokonać zakupu akcji lub wydać stosowne polecenia. Potrafi prowadzić rozmowy na tematy ekonomiczne,

Zakres materiału:

Gramatyka Treść i sprawności
 • skróty i skrótowce używane najczęściej w korespondencji handlowej
 • czasowniki dokonane i niedokonane
 • imiesłowy przymiotnikowe
 • właściwe użycie przyimka
 • liczebnik w połączeniu z rzeczownikiem
 • odmiana liczebnika
 • tworzenie wyrazów pochodnych
 • użycie łączników что i чтобы oraz поэтому i потому что
 • konstrukcje czasowe
 • słowa modalne
 • użycie słów если i когда
 • krótka forma imiesłowów przymiotnikowych w funkcji orzecznika w zdaniu
 • imiesłowy przysłówkowe
 • zasady prowadzenia korespondencji handlowej w języku rosyjskim
 • formy grzecznościowe
 • stałe elementy każdego listu – ich rozmieszczenie
 • listy proste:
  - list przewodni
  - prośba
  - zawiadomienie
  - potwierdzenie
  - zaproszenie
  - podziękowanie
  - monit
 • listy złożone:
  - zapytanie ofertowe + odpowiedź
  - oferta
  - zamówienie
 • kontrakt, podstawowe rozdziały
 • reklamacja i odpowiedź na reklamację
 • banki, prezentacja banku
 • rodzaje banków w zależności od rodzaju ich działalności i klientów
 • rodzaje operacji i rachunków bankowych
 • otrzymanie kredytu, oprocentowanie, warunki spłaty
 • dokumentacja i korespondencja bankowa
 • giełda, jej rodzaje, transakcje giełdowe
 • zakup akcji
 • ubezpieczenia, towarzystwa ubezpieczeniowe - prezentacja
 • rodzaje ubezpieczeń, ubezpieczanie towaru
 • dochodzenie odszkodowania

nauka rosyjskiego tylko w naszej Szkole Języka Rosyjskiego Kalinka w Warszawie

Zobacz również kursy rosyjskiego w Warszawie