Kursy języka biznesu - semestr 1 - ЦБ1

 

Poziom zaawansowania:

Uczestnicy kursu znają język na poziomie średnio zaawansowanym. Potrafią opowiedzieć o sobie i o swoim otoczeniu. Umieją „znaleźć” się w sytuacjach z życia codziennego (poczta, dworzec, szpital, sklep, miasto itp.) Potrafią swobodnie rozmawiać na tematy dotyczące ich zainteresowań, sposobów spędzania czasu wolnego, planów na przyszłość. Znają dobrze gramatykę rosyjską.

Cel kursu:

Uczestnicy potrafią prowadzić rozmowy telefoniczne, spotkania biznesowe i negocjacje. Umieją dokonać prezentacji firmy, szczegółowo opowiedzieć o jej działalności, zareklamować towar, bądź usługi. Znają słownictwo prawnicze i handlowe. Potrafią prowadzić rozmowę na tematy gospodarcze. Posiadają wiedzę odnośnie historii, geografii, sytuacji gospodarczej Rosji.

Zakres materiału:

Gramatyka Treść i sprawności
 • różnice w znaczeniu słów: экономия - экономика, факт – фактор, русский – российский, вклад- взнос, отчисление – вычисление - начисление – зачисление itp.
 • użycie właściwych przyimków
 • użycie zaimków который i какой
 • liczebnik w połączeniu z rzeczownikiem
 • liczebniki ułamkowe
 • synonimy w rosyjskim języku ekonomicznym
 • skróty i skrótowce w języku rosyjskim
 • zmiany w znaczeniu czasownika w zależności od przedrostka
 • imiesłowy przymiotnikowe
 • tworzenie wyrazów pochodnych (торговать – торговля торговец - торговый)
 • strona bierna
 • czasowniki dokonane i niedokonane
 • historia i geografia Rosji w zarysie
 • stan rosyjskiej gospodarki
 • gospodarka rynkowa a planowa
 • rodzaje własności
 • podział administracyjny FR
 • przemysł, jego rodzaje
 • prawo i przedsiębiorczość
 • nazwy aktów prawnych
 • prezentacja firmy (także w radio lub telewizji)
 • rodzaje spółek na rynku rosyjskim
 • sfery działalności firmy
 • struktura firmy
 • rozmowa telefoniczna
 • spotkanie biznesowe
 • reklama, jej formy i nośniki
 • treść ogłoszenia reklamowego – zamieszczanie reklamy w prasie
 • wydawanie poleceń, wyrażanie prośby i zgody
 • wyrażanie punktu widzenia, argumentowanie, radzenie
 • rodzaje i formy handlu
 • rodzaje opakowań
 • charakterystyka towaru
 • formy i warunki płatności, rodzaje cen
 • negocjacje przed zakupem towaru
 • dokumenty księgowo-rozliczeniowe i transportowe
 • instrukcja obsługi
 • organizacja wystaw
 • "Incoterms 2000"
 • podatki, rodzaje podatków

nauka rosyjskiego tylko w naszej Szkole Języka Rosyjskiego Kalinka w Warszawie

Zobacz również kursy rosyjskiego w Warszawie