Kurs maturalny - ATR

 

Poziom zaawansowania:

Uczestnicy kursu umieją opowiedzieć o sobie, swojej rodzinie i zainteresowaniach. Znają podstawy gramatyki rosyjskiej. Rozumieją prosty tekst pisany i mówiony.

Cel kursu:

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do egzaminu maturalnego. Uczestnicy zapoznawani są z leksyką, dotyczącą poszczególnych grup tematycznych, ugruntowują także swoją znajomość gramatyki. Główny nacisk kursu postawiony jest na rozwijanie podstawowych umiejętności: czytania, pisania, słuchania i mówienia. Uczestnicy potrafią uzupełnić test leksykalno-gramatyczny, zrelacjonować wizytę u lekarza, w sklepie itd. Umieją opisać fotografię/obrazek lub je porównać. Potrafią udzielić rady, napisać list formalny i nie-, wypowiedzieć się w formie pisemnej lub ustnej na tematy dotyczące świata współczesnego.

Zakres materiału:

Gramatyka Treść i sprawności
 • konstrukcje typu: меня зовут, мне ... лет, я похож на...
 • zaimki: какой, который
 • tryb rozkazujący
 • konstrukcje z przyimkiem по
 • 2,3,4 w połączeniu z rzeczownikiem
 • czasowniki: заниматься, учиться, учить, изучать
 • czas teraźniejszy wybranych czasowników
 • konstrukcje работать кем? стать кем? + narzędnik wybranych rzeczowników
 • określanie godziny i daty
 • rząd wybranych czasowników
 • czasowniki купитьi покупать
 • ruch i stan, pytania куда? где?
 • przedrostki про – i пере –
 • czasowniki доехать, дойти, доплыть, долететь itp. + przyimek до
 • konstrukcje чемпионат по чему?, выиграть у кого?, играть во что?
 • konstrukcje что у кого болит? болеть чем?
 • przedstawianie się, wypełnianie ankiet personalnych
 • charakterystyka człowieka
 • przysłowia i powiedzenia rosyjskie, idiomy
 • formy grzecznościowe, sposoby zwracania się do osób starszych/obcych/rówieśników
 • człowiek w rodzinie i społeczeństwie
 • idealny mąż, idealna żona
 • miejsce zamieszkania, nazwy budynków, mebli
 • opis mieszkania
 • problem bezdomności
 • sprzedaż/wynajem mieszkań – ogłoszenia, umowy najmu
 • szkoła, oświata, rodzaje szkół, profile klas, przedmioty
 • narkotyki w szkole
 • praca, zawody, bezrobocie, pracoholizm
 • jak pisać CV
 • rodzina, członkowie rodziny, stosunki rodzinne
 • składanie życzeń
 • plan dnia, czas wolny
 • żywienie, nazwy produktów, fast food, restauracje
 • zdrowa żywność, wegetarianizm, diety
 • w gościach
 • jak pisać listy formalne i nie –
 • zakupy i usługi, nazwy działów w sklepie, formy płatności
 • ochrona praw konsumenta
 • wpływ reklamy na podejmowanie decyzji
 • podróżowanie i turystyka
 • orientacja w mieście, środki transportu, wypadki samochodowe
 • Moskwa, Sankt-Petersburg
 • lotnisko, podróż samolotem
 • kultura i sztuka
 • sport, historia igrzysk olimpijskich, problem dopingu
 • zdrowie i choroby, niepełnosprawni, służba zdrowia
 • nauka i technika, laureaci Nagrody Nobla
 • świat przyrody, pory roku, prognoza pogody
 • flora i fauna w Rosji i w Polsce, ekologia
 • podbój kosmosu
 • państwo i społeczeństwo

nauka rosyjskiego tylko w naszej Szkole Języka Rosyjskiego Kalinka w Warszawie

Zobacz również kursy rosyjskiego w Warszawie